Tjänster

Tjänster

Med vår välutrustade maskinpark kan vi också flytta olika sorters maskiner, virke, ensilagebalar och fyllnadsmassor – vi kör vad som helst!

I företaget finns också verktyg och kunskap för att utföra mindre skogsarbete. Vi erbjuder bland annat trädfällning och manuell gallring.

 

Vi utför alla sorters grävjobb såsom:

  • Husgrunder
  • Markarbete
  • Schaktning
  • Anläggning av skogsvägar
  • Finplanering m.m