Tjänster

Tjänster

Med vårt maskinsläp kan vi också flytta olika sorters maskiner, med dumperskärra flyttar vi t ex virke och fyllnadsmassor mm – vi kör vad som helst!

 

Vi har olika specialverktyg och redskap för att kunna utföra det mesta inom området. Kunskap för att utföra mindre skogsarbete. Vi erbjuder bland annat trädfällning och manuell gallring. Vi rensar dammar och diken och klipper samt röjer buskar och sly.

 

Vi utför alla sorters grävjobb såsom:

  • Husgrunder
  • Markarbete
  • Schaktning
  • Anläggning av skogsvägar
  • Dikesrensning
  • Finplanering m.m